1. neděle postní, kavárna + knihovna

11.3. pondělí 17:30 Vlaštovičky – 17:00 křížová cesta

12.3. úterý NENÍ MŠE SVATÁ –

13.3. středa 17:30 Jaktař – výroční den zvolení papeže Františka

14.3. čtvrtek 17:30 Milostovice – 17:00 křížová cesta

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8:00 Vlaštovičky, kaple Cyrila a Metoděje

15.3. pátek 17:30 Jaktař – NENÍ MŠE SVATÁ – zpovídám v katedrále v Ostravě

16.3. sobota NENÍ MŠE SVATÁ

17.3. neděle 7:15 Jaktař – 2. neděle postní

-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9:00 Jaktař – křížová cesta

——–––9:30 Jaktař – 2. neděle postní, křest při mši svaté po kázání Anežka Nováková

Sbírka minulé neděle byla 3280 kč.- Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

Křížové cesty budou bývat v pátky, a v neděli před druhou mší svatou. Neděle budu mít já, (nebo ten, kdo projeví zájem). Zpovídat budu v neděli proto až po mši svaté.

Svatý otec před pěti lety pozval církev k prožívání 24 hodin pro Pána v pátek a sobotu před čtvrtou nedělí postní. V letošním roce jsou to dny 29. a 30. března. V těchto dnech proběhne i v naší farnosti výstav Nejsvětější svátosti. Po večerní mši svaté se Nejsvětější svátost přesune do farní kaple, kde bude adorace až do následujícího dne. Prosíme všechny farníky, aby se zapsali vzadu na polici jako adorační stráž – rozpis je rozdělen po půl hodině, klidně se pište na i na hodinu ((dvakrát)).

KŘTY PŘI MŠI SVATÉ v 9:30

24.3. Anna Otipková

SVATBY:

25.5. 2019 ve 12:30, obřad beze mše svaté

22.6. 2019 v 11:00, obřad beze mše svaté