2. neděle postní

18.3. pondělí 17:30 Vlaštovičky – 17:00 křížová cesta

19.3. úterý !!!!!!17:30 Jaktař – Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie, doporučený svátek

20.3. středa 17:30 Jaktař

21.3. čtvrtek 17:30 Milostovice – 17:00 křížová cesta

——————7:00 Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandera na faře

22.3. pátek 17:30 Jaktař – 17:00 křížová cesta

23.3. sobota NENÍ MŠE SVATÁ

24.3. neděle 7:15 Jaktař – 3. neděle postní

——————9:00 Jaktař – křížová cesta

——————9:30 Jaktař – 3. neděle postní, křest při mši svaté po kázání Anna Otipková

25.3. pondělí 17:30 Vlaštovičky – Slavnost Zvěstování Páně!!!!!!!!!!!! Sbírka minulé neděle byla 3000 kč.- Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

Křížové cesty budou bývat v pátky, a v neděli před druhou mší svatou. Neděle budu mít já, (nebo ten, kdo projeví zájem). Zpovídat budu v neděli proto až po mši svaté.

Svatý otec před pěti lety pozval církev k prožívání 24 hodin pro Pána v pátek a sobotu před čtvrtou nedělí postní. V letošním roce jsou to dny 29. a 30. března. V těchto dnech proběhne i v naší farnosti výstav Nejsvětější svátosti. Po večerní mši svaté se Nejsvětější svátost přesune do farní kaple, kde bude adorace až do následujícího dne. Prosíme všechny farníky, aby se zapsali vzadu na polici jako adorační stráž – rozpis je rozdělen po půl hodině, klidně se pište na i na hodinu ((dvakrát)).

SVATBY:

25.5. 2019 ve 12:30, obřad beze mše svaté

22.6. 2019 v 11:00, obřad beze mše svaté