3. neděle postní

25.3. pondělí 17:30 Vlaštovičky – Slavnost Zvěstování Páně – 17:00 křížová cesta

26.3. úterý NENÍ MŠE SVATÁ

27.3. středa 17:30 Jaktař

28.3. čtvrtek 17:30 Milostovice – 17:00 křížová cesta

——————-7:00 Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandera na faře

29.3. pátek 17:30 Jaktař – 17:00 křížová cesta, po mši svaté adorace v kapli na faře až do rána 8:00.

30.3. sobota 14:30 Jaktař – Za rodinu Honovu

31.3. neděle 7:15 Jaktař – 4. neděle postní

——————9:00 Jaktař – křížová cesta

——————9:30 Jaktař – 4. neděle postní

Sbírka minulé neděle byla 4890 kč.- Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

Svatý otec před pěti lety pozval církev k prožívání 24 hodin pro Pána v pátek a sobotu předčtvrtou nedělí postní. V letošním roce jsou to dny 29. a 30. března. V těchto dnech proběhne i v naší farnosti výstav Nejsvětější svátosti. Po večerní mši svaté se Nejsvětější svátost přesune do farní kaple, kde bude adorace až do následujícího dne. Prosíme všechny farníky, aby se zapsali vzadu na polici jako adorační stráž – rozpis je rozdělen po půl hodině, klidně se pište na i na hodinu ((dvakrát)).

SVATBY:

25.5. 2019 ve 12:30, obřad beze mše svaté

22.6. 2019 v 11:00, obřad beze mše svaté