8. neděle v mezidobí

4.3. pondělí 17:30 Vlaštovičky –

5.3. úterý NENÍ MŠE SVATÁ –

6.3. středa 17:30 Jaktař – POPELEČNÍ STŘEDA, den přísného postu, začíná doba postní

Po homilii svěcení popela a označování tímto popelem všech přítomných

7.3. čtvrtek 17:30 Milostovice – 17:00 křížová cesta

-––-–––—–7:00 Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandera na faře (co 14dnů, tentokrát bude)

8.3. pátek 17:30 Jaktař – 17:00 křížová cesta

9.3. sobota 9:00 Jaktař!!!!!!!!! – mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla na úmysly účastníků duchovní obnovy – začátek duchovní obnovy s otcem Petrem Smolkem, pak tři přednášky, oběd, rozjímání, zpověď, dotazy.

-–-–——–14:30 15:00 adorace, zakončení duchovní obnovy

10.3. neděle 7:15 Jaktař – 1. neděle postní, 9:00 křížová cesta

––-–———9:30 Jaktař – 1. neděle postní, kavárna + knihovna

První neděle postní je slavnostním vstupem do každoročního čtyřicetidenního postu.

Sbírka minulé neděle ((haléř sv. Petra) byla 10 120 kč.- Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

Křížové cesty budou bývat v pátky, a v neděli před druhou mší svatou – zájemci na pátky se napište vzadu na poličce. Neděle budu mít já, (nebo ten, kdo projeví zájem). Zpovídat budu v neděli proto až po mši svaté.

KŘTY PŘI MŠI SVATÉ v 9:30

17.3. Anežka Nováková

24.3. Anna Otipková

SVATBY:

25.5. 2019 ve 12:30, obřad beze mše svaté

22.6. 2019 v 11:00, obřad beze mše svaté