14.4. neděle 9:00 Jaktař – Květná (pašijová) neděle – žehnání ratolestí, průvod, pašije, společná zpověď kostel sv. Vojtěcha!!!!!!!!!! – od 14:00 – 17:00 8:00 – nácvik ministrantů na mši svatou – Květné neděle

15.4. pondělí 17:30 Vlaštovičky – od 17:00 adorace + zpověď (popřípadě i po mši sv.)

16.4. úterý 17:30 Milostovice!!! – od 17:00 adorace + zpověď (popřípadě i po mši sv.)

17.4. středa 17:30 Jaktař – od 17:00 zpověď, (popřípadě i po mši sv.)

18.3. čtvrtek 17:30 Jaktař – ZELENÝ ČTVRTEK, památka Večeře Páně, po mši sv. zpověď, PŮL hodiny přede mší sv. nácvik ministrantů na mši svatou ZEL. ČTVRT., KOSTEL po mši svaté otevřen k soukromé modlitbě v getsemanské zahradě do 20:00.

19.4. pátek 8:00 Jaktař – křížová cesta, PAK nácvik ministrantů na obřady velkého pátku

––———-17:30 Jaktař – VELKÝ PÁTEK -obřady Velkého Pátku (četba Písma sv., pašije, přímluvy, uctění sv. Kříže, sv. přijímání, uložení Těla Páně do Božího hrobu), po obřadech zpověď, KOSTEL po obřadech otevřen k soukromé modlitbě do 20:00.

20.4. sobota 8:00 Jaktař – modlitba ranních chval, PAK nácvik ministrantů na večerní mši sv., Možnost adorace v Božím hrobě, KOSTEL pak bude po celý den otevřen do 20:00 – ROZPIS stráže u Božího hrobu

—–———20:00 Jaktař – BÍLÁ SOBOTA, Velikonoční vigilie, začíná se venku, svěcení ohně, paškálu, průvod do kostela, čtení, aleluja, svěcení křestní vody, obnova křestních slibů, Eucharistie.

21.4. neděle 7:15 Jaktař – SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ, začíná doba velikonoční, podle zájmu na začátku mše svaté žehnání pokrmů, SBÍRKA na kněžský seminář a opravy chrámů ve svaté zemi.

———––9:30 Jaktař – SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ, začíná doba velikonoční, podle zájmu na začátku mše svaté žehnání pokrmů, SBÍRKA na kněžský seminář a opravy chrámů ve svaté zemi.

KAVÁRNA + knihovna

22.4. pondělí 7:15 Jaktař!!! – pondělí v oktávu velikonočním

Podle zájmu zpovídám i po mších svatých, nebo na faře (tam ale nejlépe po osobní nebo telefonické domluvě).

Sbírka minulé neděle 3890kč, Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

19.5. v na druhé mši svaté zpívá opavský chrámový sbor pod vedením pana Karla Kostery

ROZPIS ADORACE U BOŽÍHO HROBU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

SVATBY:

27.4. 2019 v 11:00, obřad beze mše svaté

25.5. 2019 ve 12:30, obřad beze mše svaté

22.6. 2019 v 11:00, obřad beze mše svaté