2. neděle velikonoční – Božího milosrdenství

29.4. pondělí 17:30 Vlaštovičky – svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

30.4. úterý NENÍ MŠE SVATÁ

1.5. středa 17:30 Jaktař – Josefa, dělníka

2.5. čtvrtek 17:30 Milostovice – památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

——————8:00 Vlaštovičky, kaple Cyrila a Metoděje!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

3.5. pátek 17:30 Jaktař – svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů, první pátek adorace i po mši svaté, navštěvuji nemocné.

4.5. sobota NENÍ MŠE SVATÁ

5.5. neděle 7:15 Jaktař – 3. neděle velikonoční

—————–9:30 Jaktař – 3. neděle velikonoční

Velikonoční sbírka byla 19 395 kč, Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

V měsíci květnu budou na závěr mších svatých litanie k Panně Marii.

19.5. v neděli na druhé mši svaté zpívá opavský chrámový sbor pod vedením pana Karla Kostery.

5.7. v pátek Slavnost svatých Cyrila a Metoděje, poutní mše svatá v Milostovicích v 10:00 v Jaktaři v ten den nebude.

SVATBY:

25.5. 2019 ve 12:30, obřad beze mše svaté

22.6. 2019 v 11:00, obřad beze mše svaté