SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ, začíná doba velikonoční, podle zájmu na začátku mše svaté žehnání pokrmů, SBÍRKA na kněžský seminář a opravy chrámů ve svaté zemi. KAVÁRNA + knihovna

21.4. neděle 7:15 Jaktař – SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ, začíná doba velikonoční, podle zájmu na začátku mše svaté žehnání pokrmů, SBÍRKA na kněžský seminář a opravy chrámů ve svaté zemi.

——————–9:30 Jaktař – SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ, začíná doba velikonoční, podle zájmu na začátku mše svaté žehnání pokrmů, SBÍRKA na kněžský seminář a opravy chrámů ve svaté zemi.

KAVÁRNA + knihovna

22.4. pondělí 7:15 Jaktař!!! – pondělí v oktávu velikonočním

23.4. úterý NENÍ MŠE SVATÁ

24.4. středa 17:30 Jaktař

25.4. čtvrtek 17:30 Milostovice

——————7:00 Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandera na faře

26.4. pátek 17:30 Jaktař

27.4. sobota NENÍ MŠE SVATÁ

28.4. neděle 7:15 Jaktař – 2. neděle velikonoční – Božího milosrdenství

——————-9:30 Jaktař – 2. neděle velikonoční – Božího milosrdenství

Sbírka minulé neděle 3810kč, Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

19.5. v na druhé mši svaté zpívá opavský chrámový sbor pod vedením pana Karla Kostery

SVATBY:

27.4. 2019 v 11:00, obřad beze mše svaté

25.5. 2019 ve 12:30, obřad beze mše svaté

22.6. 2019 v 11:00, obřad beze mše svaté