3. neděle velikonoční

6.5. pondělí 17:30 Vlaštovičky – památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

7.5. úterý NENÍ MŠE SVATÁ

8.5. středa 17:30 Jaktař – Panny Marie, prostřednice všech milostí

9.5. čtvrtek 17:30 Milostovice

—————–7:00 Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandera na faře – MŠE SVATÁ z pondělní památky Jana Sankandera.

10.5. pátek 17:30 Jaktař

11.5. sobota NENÍ MŠE SVATÁ

12.5. neděle 7:15 Jaktař – 4. neděle velikonoční – sbírka na podporu prorodinných pastoračních aktivit v diecézi ((neboli sbírka na diecézi)), kavárna + knihovna

——————-9:30 Jaktař – 4. neděle velikonoční – sbírka na podporu prorodinných pastoračních aktivit v diecézi ((neboli sbírka na diecézi)), kavárna + knihovna

Sbírka byla 3555 kč, Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

V měsíci květnu jsou na závěr mších svatých litanie k Panně Marii.

12.5. v neděli na druhé mši svaté zpívá opavský chrámový sbor pod vedením pana Karla Kostery.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – NASTALA ZMĚNA

16.6. v neděli na druhé mši svaté bude první svaté přijímání – Lucie Chytilová, Kristýna Leifertová.

5.7. v pátek Slavnost svatých Cyrila a Metoděje, poutní mše svatá v Milostovicích v 10:00, VE VLAŠOVIČKÁCH VE 14:00 V KAPLI CYRILA A METODĚJE. Jaktaři v ten den nebude.

SVATBY:

25.5. 2019 ve 12:30, obřad beze mše svaté

22.6. 2019 v 11:00, obřad beze mše svaté