4. neděle velikonoční – sbírka na podporu prorodinných pastoračních aktivit v diecézi ((neboli sbírka na diecézi)), kavárna + knihovna

13.5. pondělí 17:30 Vlaštovičky – poutní mše svatá ze čtvrtečního svátku sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech

14.5. úterý NENÍ MŠE SVATÁ – svátek sv. Matěje, apoštola

15.5. středa 17:30 Jaktař

16.5. čtvrtek 17:30 Milostovice – svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech

—–7:00 Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandera na faře – svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech

17.5. pátek 17:30 Jaktař

18.5. sobota NENÍ MŠE SVATÁ

19.5. neděle 7:15 Jaktař – 5. neděle velikonoční –

—-–9:30 Jaktař – 5. neděle velikonoční –

Sbírka byla 3540 kč, Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

26.5. sbírka na pronásledované křesťany.

16.6. v neděli na druhé mši svaté bude první svaté přijímání – Lucie Chytilová, Kristýna Laifertová.

30.6. farní den, pouť k svatým Petru a Pavlu – na hřišti Chmelinec – Orlovna v Jaktaři, (krátký úvodní program se utváří).

5.7. v pátek Slavnost svatých Cyrila a Metoděje, poutní mše svatá v Milostovicích v 10:00, VE VLAŠTOVIČKÁCH VE 14:00 V KAPLI CYRILA A METODĚJE. V Jaktaři v ten den mše svatá nebude.

SVATBY:

25.5. 2019 ve 12:30, obřad beze mše svaté

22.6. 2019 v 11:00, obřad beze mše svaté

10.8. 2019 ve 12:00,