30.6. Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, pouť – ve 14:30 POSEZENÍ s krátkým programem na hřišti Chmelinec – Orlovna v Jaktaři.

1.7. pondělí 17:30 Vlaštovičky –

2.7. úterý – NENÍ MŠE SVATÁ –

3.7. středa 17:30 Jaktař – svátek sv. Tomáše, apoštola

4.7. čtvrtek 17:30 Milostovice – NENÍ MŠE SVATÁ!!!!!!!!!

-–———7:00 Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandera na faře –

5.7. pátek 10:00 Milostovice!!!!! – poutní mše svatá, slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, hlavních patronů Moravy, doporučený svátek

-–-–——14:00 Vlaštovičky!!!! – poutní mše svatá, slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, hlavních patronů Moravy, doporučený svátek

6.7. sobota – NENÍ MŠE SVATÁ 13:00 svatba – Jakub Lasák, Klára Simonová a křest Ágnes Lasáková.

7.7. neděle 7:15 Jaktař – 14. neděle v mezidobí

––———9:30 Jaktař – 14. neděle v mezidobí

Sbírka minulé neděle byla 4005 kč, Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

5.7. v pátek Slavnost svatých Cyrila a Metoděje, poutní mše svatá v Milostovicích v 10:00, VE VLAŠTOVIČKÁCH VE 14:00 V KAPLI CYRILA A METODĚJE. V Jaktaři v ten den mše svatá nebude, ani adorace.

NAVŠTĚVOVAT NEMOCNÉ BUDU VE ČTVRTEK!!!!!!!!!!!!!!!!!

SVATBY:

10.8. 2119 ve 12:00, Juraj Rusnák, Eva Benová

4.7.2020 v 11:00, David Okruhlica, Anna Vavříková

MEŠNÍ INTENCE
30.6. – 14.7.2019
Neděle Slavnost Petra a Pavla, pouť Jaktař 7:15 Za rodinu Paletovou a duše v očistci
30.6. 9:30 Na poděkování a další ochranu Boží
Pondělí 1.7. Kaple Vlaštovičky 13. týden v mezidobí 17.30
Úterý 2.7. mše svatá není úterý 13. týdne v mezidobí
Středa svátek sv. Tomáše, apoštola 17:30 Za rodinu Annu Šimečkovou a rodiče z obou stran
3.7.
Čtvrtek Kaple na faře 7:00
4.7. památka sv. Prokopa,opata
mše sv. v Milostovicích 17:30
Pátek 10:00 poutní mše svatá v Milostovicích
5.7. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 14:00 poutní mše svatá ve Vlaštovičkách
Sobota 6.7. mše svatá není 13. týden v mezidobí
Neděle 14. neděle v mezidobí 7:15 Za p. Stuchlíka,rodiče a sourozence
7.7. výměna růžencových lístků 9:30 Za zemřelou Františku Lukáčovou,roz. Říčnou, a za celou živou a zemřelou rodinu
Pondělí 8.7. Kaple Vlaštovičky 14. týden v mezidobí 17.30
Úterý 9.7. mše svatá není 14. týden v mezidobí
Středa 14. týden v mezidobí 17:30
10.7.
Čtvrtek Kaple na faře 7:00
11.7. Svátek sv. Benedikta, opata
mše sv. v Milostovicích 17:30
Pátek pátek 14. týdne v mezidobí 17:30
12.7.
Sobota 13.7. mše svatá není sobota 14. týdne v mezidobí
Neděle 15. neděle v mezidobí 7:15 Za Valerii Stuchlíkovou,bratra a sourozence
14.7. knihovna a kavárna 9:30 Za rodinu Huberta a Alžběty Bluchových