7. neděle velikonoční

3.6. pondělí 17:30 Vlaštovičky – památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

4.6. úterý NENÍ MŠE SVATÁ –

5.6. středa 17:30 Jaktař – památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

6.6. čtvrtek 17:30 Milostovice

-––———-–7:00 Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandera na faře –

7.6. pátek 17:30 Jaktař – první pátek, návštěva nemocných, adorace i po mši svaté

8.6. sobota NENÍ MŠE SVATÁ –

9.6. neděle 7:15 Jaktař – Slavnost Seslání Ducha Svatého – sbírka na diecézní charitu

–-––———9:30 Jaktař – Slavnost Seslání Ducha Svatého – sbírka na diecézní charitu, končí doba velikonoční, začíná mezidobí, kavárna + knihovna

Sbírka minulou neděli na pomoc křesťanům v zemích blízkého východu byla 6595 kč, Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

VE ČTVRTEK NEBUDE NÁBOŽENSTVÍ – POHŘEB V KATEŘINKÁCH!!!

16.6. v neděli na druhé mši svaté bude první svaté přijímání – Lucie Chytilová, Kristýna Leifertová.

30.6. farní den, pouť k svatým Petru a Pavlu – na hřišti Chmelinec – Orlovna v Jaktaři.

ÚVOD – JÁ

báseň Zdeněk Jelonek

píseň všichni (asi z kancionálu) – při doprovodu hudebního nástroje, či nástrojů

lasování Tomáš Pchálek (ukázka, výuka dětí)

tanečnice skupina BLEK und VAJD (ukázka, výuka dětí)

ukázka zadržení zlotřilce psem Mirek Bartošák (někdo si může zlotřilce zkusit jako figurant)

volný program – fotbal, (či jiné sportovní úkony), prodej tomboly, házení určitého počtu míčků do určeného cíle, občerstvování (flákotky, klobásy, pivo desítka gambrinus, limo, buchty slané i sladké přinešené z domovů).

TOMBOLA – tři výhry děti, tři dospělí, jeden výherce z hodu míčky

5.7. v pátek Slavnost svatých Cyrila a Metoděje, poutní mše svatá v Milostovicích v 10:00, VE VLAŠTOVIČKÁCH VE 14:00 V KAPLI CYRILA A METODĚJE. V Jaktaři v ten den mše svatá nebude.

SVATBY:

22.6. 2019 v 11:00, Stanislav Štefan, Marta Brigulová

6.7. 2019 ve 13:00, Jakub Lasák, Klára Simonová

10.8. 2119 ve 12:00, Juraj Rusnák, Eva Benová

4.7.2020 v 11:00, David Okruhlica, Anna Vavříková

 

Neděle 7. neděle velikonoční 7:15 Za živou a zemřelou rodinu Davidovou,Weirichovou a duše v očistci
2.6. Výměna růžencových lístků 9:30 Za živou a zemřelou rodinu Konečnou a Honkovou
Pondělí 3.6. Kaple Vlaštovičky památka sv. Karla Lwangy, druhů, mučedníků 17.30
Úterý 4.6. mše svatá není po sedmé neděli velikonoční
Středa památka sv. Bonifáce, biskupa 17:30 Za rodinu Kupcovou, Raidovou a Adámkovou
5.6. a mučedníka
Čtvrtek Kaple na faře 7:00
6.6. po sedmé neděli velikonoční
mše sv. v Milostovicích 17:30
Pátek 17:30 Za Norberta Ondráschka a živou rodinu
7.6. po sedmé neděli velikonoční
Sobota 8.6. mše svatá není po sedmé neděli velikonoční
Neděle Slavnost Seslání Ducha Svatého 7:15 Za živou a zemřelou rodinu Prachařovou, Magrlovou, Pavla Lichovníka a jeho syna
9.6. Knihovna a kavárna 9:30 Za Marii Kubesovou, manžela Vojtěcha, dcery, Marii Mateřankovou a Milušku Rudolfovou
Pondělí 10.6. Kaple Vlaštovičky památka P.Marie,Matky církve 17.30
Úterý 11.6. mše svatá není pam. sv. Barnabáše, apoštola
Středa památka bl. Marie Antoníny 17:30
12.6. Kratochvílové, panny
Čtvrtek Kaple na faře 7:00 Za rodinu Podlahovou,Beníčkovou, Halodovou, 2 vnuky s prosbou o dar zdraví pro živou rodinu
13.6. Sv. Ježíše Krista,nejvyššího a věčného kněze
mše sv. v Milostovicích 17:30
Pátek pátek 10. týdne v mezidobí 17:30
14.6.
Sobota 15.6. mše svatá není sobota 10. týdne v mezidobí
Neděle Slavnost Nejsvětější Trojice 7:15 Za Františku Chrobáčkovou a švagra
16.6. 9:30 Za rodinu Konečnou, Ludvíkovou a Beneševou