Slavnost Nejsvětější Trojice – při druhé mši svaté bude první svaté přijímání – Lucie Chytilová, Kristýna Leifertová.

17.6. pondělí 17:30 Vlaštovičky –

18.6. úterý – NENÍ MŠE SVATÁ –

19.6. středa 17:30 Jaktař

20.6. čtvrtek 17:30 Milostovice

————7:00 Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandera na faře –

21.6. pátek 17:30 Jaktař – památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

22.6. sobota – NENÍ MŠE SVATÁ svatba v 11:00, Stanislav Štefan, Marta Brigulová

23.6. neděle 7:15 Jaktař – Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo, přijímání pod obojí, po mši svaté adorace v kostele

——————–9:30 Jaktař – Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo, přijímání pod obojí, po mši svaté adorace v kostele

Sbírka na diecézní charitu byla 5730 kč, Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

30.6. farní den, pouť k svatým Petru a Pavlu – na hřišti Chmelinec – Orlovna v Jaktaři.

5.7. v pátek Slavnost svatých Cyrila a Metoděje, poutní mše svatá v Milostovicích v 10:00, VE VLAŠTOVIČKÁCH VE 14:00 V KAPLI CYRILA A METODĚJE. V Jaktaři v ten den mše svatá nebude.

SVATBY:

6.7. 2019 ve 13:00, Jakub Lasák, Klára Simonová a křest Ágnes Lasáková.

10.8. 2119 ve 12:00, Juraj Rusnák, Eva Benová

4.7.2020 v 11:00, David Okruhlica, Anna Vavříková

Neděle Slavnost Nejsvětější Trojice 7:15 Za Františku Chrobáčkovou a švagra
16.6. 9:30 Za rodinu Konečnou, Ludvíkovou a Beneševou
Pondělí 17.6. Kaple Vlaštovičky pondělí 11. týdne v mezidobí 17.30
Úterý 18.6. mše svatá není úterý 11. týdne v mezidobí
Středa Památka sv.Jana Nepomuckého 17:30 Za živou a zemřelou rodinu Domžalovou a Jablonskou
19.6. Neumanna, biskupa
Čtvrtek Kaple na faře 7:00 Za Růženu Foltýnovou, rodiče a celou
20.6. zemřelou rodinu Foltýnovou
mše sv. v Milostovicích 17:30
Pátek památka sv. Gonzagy, řeholníka 17:30 Za Alžbětu Kupčíkovou,manžela, rodiče z obou stran
21.6.
Sobota 22.6. mše svatá není sobota 11. týdne v mezidobí
Neděle Slavnost Těla a Krve Páně 7:15 Za Ervína Stromského,sourozence, rodiče z obou stran,Boží ochranu pro živou rodinu
23.6. Slavnost Těla a Krve Páně 9:30 Za Václava Mrázka, Jindřicha Poláška a duše v očistci
Pondělí 24.6. Kaple Vlaštovičky Slavnost Narození sv.Jana Křtitele 17.30
Úterý 25.6. mše svatá není úterý 12. týdne v mezidobí
Středa 17:30
26.6. středa 12. týdne v mezidobí
Čtvrtek Kaple na faře 7:00 Za zemřelého Františka Havrlanda a jeho syna
27.6. mše sv. v Milostovicích 17:30
Pátek Slavnost Nejsvětějšího Srdce 17:30 Za Jaroslava Puše
28.6. Ježíšova
Sobota 29.6. mše svatá není Slavnost sv. Petra Pavla
Neděle pout.mše sv-slav. Petra a Pavla 7:15 Za rodinu Paletovou a duše v očistci
30.6. pout.mše sv-slav. Petra a Pavla 9:30 Na poděkování a další ochranu Boží