Slavnost Seslání Ducha Svatého – sbírka na diecézní charitu, končí doba velikonoční, začíná liturgické mezidobí, kavárna + knihovna

10.6. pondělí 17:30 Vlaštovičky – památka Panny Marie, Matky církve

11.6. úterý NENÍ MŠE SVATÁ – památka sv. Barnabáše, apoštola

12.6. středa 17:30 Jaktař – památka bl. Marie Antoníny Kratochvílové, panny, a druhů mučedníků

13.6. čtvrtek 17:30 Milostovice – svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

——————-7:00 Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandera na faře –

14.6. pátek 17:30 Jaktař!!!!!!!!!!!!!!!! po mši svaté první svatá zpověď (Lucie Chytilová, Kristýna Leifertová), a nácvik na nedělní slavnost prvního přijímání.

15.6. sobota 10:30 Jaktař!!!!!!!!!!!!!! – na poděkování za 70. let života, a celou rodinu Honovu.

16.6. neděle 7:15 Jaktař – Slavnost Nejsvětější Trojice

——————-9:30 Jaktař – Slavnost Nejsvětější Trojice – při druhé mši svaté bude první svaté přijímání – Lucie Chytilová, Kristýna Leifertová.

Sbírka minulou neděli byla 3000 kč, Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

30.6. farní den, pouť k svatým Petru a Pavlu – na hřišti Chmelinec – Orlovna v Jaktaři.

5.7. v pátek Slavnost svatých Cyrila a Metoděje, poutní mše svatá v Milostovicích v 10:00, VE VLAŠTOVIČKÁCH VE 14:00 V KAPLI CYRILA A METODĚJE. V Jaktaři v ten den mše svatá nebude.

SVATBY:

22.6. 2019 v 11:00, Stanislav Štefan, Marta Brigulová

6.7. 2019 ve 13:00, Jakub Lasák, Klára Simonová

10.8. 2119 ve 12:00, Juraj Rusnák, Eva Benová

4.7.2020 v 11:00, David Okruhlica, Anna Vavříková