Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo, přijímání pod obojí, po mši svaté adorace v kostele

24.6. pondělí 17:30 Vlaštovičky – 17:00 adorace, zpověď, slavnost Narození sv. Jana Křtitele

25.6. úterý – NENÍ MŠE SVATÁ –

26.6. středa 17:30 Jaktař

27.6. čtvrtek 17:30 Milostovice – 17:00 adorace, zpověď

————-7:00 Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandera na faře –

28.6. pátek 17:30 Jaktař – slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

29.6. sobota – NENÍ MŠE SVATÁ slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

30.6. neděle 7:15 Jaktař – slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, pouť

————-9:30 Jaktař – slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, pouť ve 14:30 POSEZENÍ s krátkým programem na hřišti Chmelinec – Orlovna v Jaktaři.

Sbírka byla 3910 kč, Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

5.7. v pátek Slavnost svatých Cyrila a Metoděje, poutní mše svatá v Milostovicích v 10:00, VE VLAŠTOVIČKÁCH VE 14:00 V KAPLI CYRILA A METODĚJE. V Jaktaři v ten den mše svatá nebude.

SVATBY:

6.7. 2019 ve 13:00, Jakub Lasák, Klára Simonová a křest Ágnes Lasáková.

10.8. 2119 ve 12:00, Juraj Rusnák, Eva Benová

4.7.2020 v 11:00, David Okruhlica, Anna Vavříková