14. neděle v mezidobí

8.7. pondělí 17:30 Vlaštovičky –

9.7. úterý – NENÍ MŠE SVATÁ –

10.7. středa 17:30 Jaktař

11.7. čtvrtek 17:30 Milostovice – svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

——————7:00 Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandera na faře –

12.7. pátek 17:30 Jaktař

13.7. sobota – NENÍ MŠE SVATÁ

14.7. neděle 7:15 Jaktař – 15. neděle v mezidobí

——————-9:30 Jaktař – 15. neděle v mezidobí, kavárna+knihovna

Sbírka minulé neděle byla 5100 kč, na farním dnu se vybralo v dobrovolném daru 3997kč, Pán Bůh zaplať za Vaše dary. SVATBY:

10.8. 2019 ve 12:00, Juraj Rusnák, Eva Benová