16. neděle v mezidobí

22.7. pondělí 17:30 Vlaštovičky – svátek sv. Marie Magdalény

23.7. úterý – NENÍ MŠE SVATÁ – svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

24.7. středa 17:30 Jaktař

25.7. čtvrtek 17:30 Milostovice – svátek sv. Jakuba, apoštola

——————-7:00 Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandera na faře –

26.7. pátek 17:30 Jaktař – památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů panny Marie

27.7. sobota – NENÍ MŠE SVATÁ – památka sv. Gorazda a druhů

28.7. neděle 7:15 Jaktař – 17. neděle v mezidobí

——————-9:30 Jaktař – 17. neděle v mezidobí

Sbírka minulé neděle byla 3660 kč, Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

4.8. při druhé mši svaté křest Samuel Hon

25.8. dožínky, dožínkové pohoštění na faře 1.9.– při druhé mši svaté křest Viktorie Přikrylová ((zároveň první svaté přijímání)), a křest Týna Dubec SVATBY:

10.8. 2019 ve 12:00, Juraj Rusnák, Eva Benová

4.7.2020 v 11:00, David Okruhlica, Anna Vavříková