17. neděle v mezidobí

29.7. pondělí 17:30 Vlaštovičky – památka sv. Marty

30.7. úterý – NENÍ MŠE SVATÁ –

31.7. středa 17:30 Jaktař – památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

1.8. čtvrtek 17:30 Milostovice – památka sv. Alfonsa Marie Z Liguori, biskupa a učitele církve

—————–7:00 Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandera na faře –

2.8. pátek 17:30 Jaktař – NENÍ MŠE SVATÁ ((zpovídám v katedrále v Ostravě))

3.8. sobota – NENÍ MŠE SVATÁ –

4.8. neděle 7:15 Jaktař – 18. neděle v mezidobí, svatoanežská sbírka https://www.anezka2019.cz/

-––—————-9:30 Jaktař – 18. neděle v mezidobí – křest Samuel Hon, svatoanežská sbírka, https://www.anezka2019.cz/

Sbírka minulé neděle byla 3625 kč, Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

Příští týden svatoanežská sbírka – statutární zástupce farností – organizací buď sám požádá poutní výbor nebo pověří k tomu vhodnou osobu – laika o připojení k této sbírce. Pověřená osoba písemně požádá poutní výbor o zaslání určitého počtu pamětních medailí podle předběžného odhadu počtu věřících, kteří se připojí. S počtem medailí obdrží pověřená osoba také arch ručního papíru, kam jednoduchým způsobem přes jakoukoliv razítkovou podušku vloží každý svůj otisk prstu, přijme pamětní medaili a formou sbírky přispěje na dar Svatému otci. Na konci srpna 2019 tato pověřená osoba odešle výtěžek sbírky na účet zřízený biskupstvím královéhradeckým a současně předá či odešle arch s otisky prstů a vrátí zbylé medaile. Pokud bude zájem během léta větší, pořádá poutní výbor o dodatečné zaslání dalších medailí. Organizátor pověřený statutárem má morální povinnost zaslat na účet biskupství královéhradeckého celý obsah sbírky. Dotazujícím je možné uvést nezávazně doporučenou částku příspěvku 200 Kč (rozhodně však je, tak jako pří sbírce nejenom možný vyšší příspěvek, ale stejně tak – jakákoliv nižší částka).

Správce farnosti odešle na účet zřízený královéhradeckým biskupstvím, čú: 447 662/0800, pod variabilním symbolem, VS: 302019.

Dílo předního českého sochaře Daniela Ignáce Trubače, které tento mistr skulptury vytvoří jako dar všech lidí dobré vůle pro svatou Anežku Českou, bude předáno spolu s výnosem sbírky nás všech papeži Františku, aby jej užil tam, kde je nejvíce potřeba. Aby jej užil na dílo Anežky České, tak jak napsal Jan Werich, u těch o které nemá nikdo zájem. SOCHA DANIELA TRUBAČE

Toto dílo, koruna českého královského rodu, bude ověnčeno stuhami s poděkováním a modlitbami k princezně české, svaté Anežce. Jedna ze stuh ponese tu úvodní oslavnou Seifertovu esej na naši princeznu Anežku. Bude odlito z bronzu metodou na ztracený vosk. Umístěno bude na velkém podstavci vysokém natolik, aby poutník, který vzhlíží k její nebeské koruně rovněž musel pozvednout svůj zrak patříce na její korunu po právu jí náležející, Přemyslovskou, a i tu nebeskou. Celková výška díla bude 230 centimetrů. Podstavec bude odlit stejnou metodou a z téhož materiálu, bronzu a ponese na svých šerpách otisky prstů všech dárců, kteří přispějí finančním obnosem na tento dar pro svatého otce Františka. Ve stejný okamžik každý dárce otiskne svůj ukazováček do pláství replikační hmoty z níž bude plášť podstavce připraven pro odlití. Tento akt otisku vlastního ukazováčku je aktem sounáležitosti s národem a vědomím, že otisk vlastního prstu, de facto vlastní DNA bude na daru, který převezme papež František a jistě najde místo vhodné k jeho umístění v prostorách basiliky svatého Petra či prostorách jiných dle jeho uvážení. Zároveň každý dárce dostane v upomínku pamětní medaili vyrobenou ražbou v jedné prestižní mincovně, Pražské mincovně a.s. KAŽDÝ OTISK BUDE ULOŽEN VE VATIKÁNU

Již dnes vím, že se všechny, věřím desítky tisíc otisků prstů, nevejdou na stuhy padající po obvodu podstavce, proto výběr těch pláství, které budou reliéfovány na toto dílo, bude náhodný a nebude podléhat žádným kritériím, jelikož před Bohem jednou staneme všichni a bude nás shledávat ne jako Tomáše či Pavla, nýbrž jako toho kdo měl uši a slyšel, měl oči a viděl. Bude nás shledávat jako toho kdo přestože neuzřel, tak uvěřil.

Plástve, které se nevejdou na zmíněné stuhy budou graficky přeneseny a vytištěny na role či archy kvalitního papíru, které při osazení „Koruny svaté Anežky České“ ve Vatikánu na místo jejího uložení, budou vloženy do jejího podstavce aby se splnilo to, co je psáno.

25.8. dožínky, dožínkové pohoštění na faře

1.9.– při druhé mši svaté – křest Viktorie Přikrylová ((zároveň první svaté přijímání)), a křest Týna Dubec

SVATBY:

10.8. 2019 ve 12:00, Juraj Rusnák, Eva Benová

4.7.2020 v 11:00, David Okruhlica, Anna Vavříková

Neděle 17. neděle v mezidobí 7:15 Za děkana J. Veselého,rodinu Štěrbovou a duše v očistci
28.7. 9:30 Za Františka Mičulku,rodiče a duše v očistci
Pondělí 29.7. Kaple Vlaštovičky památka sv. Marty 17.30
Úterý 30.7. mše svatá není úterý 17. týdne v mezidobí
Středa památka sv. Ignáce z Loyoly,kněze 17:30
1.8.
Čtvrtek Kaple na faře 7:00
4.7. památka sv. Alfonsa z Liguori
mše sv. v Milostovicích 17:30
Pátek mše svatá nebude
2.8. pátek 17. týdne v mezidobí 17:30 zpovidání v katedrále
Sobota 3.8. mše svatá není sobota 17. týdne v mezidobí
Neděle 18. neděle v mezidobí 7:15 Za rodinu Kavanovou a duše v očistci
4.8. výměna růžencových lístků 9:30 Za živou a zemřelou rodinu Karafiátovou
Pondělí 5.8. Kaple Vlaštovičky pondělí 18. týdne v mezidobí 17.30 mše svatá nebude – exercicie
Úterý 6.8. mše svatá není svátek Proměnění Páně mše svatá nebude – exercicie
Středa středa 18. týdne v mezidobí 17:30 mše svatá nebude – exercicie
7.8.
Čtvrtek Kaple na faře 7:00 mše svatá nebude – exercicie
8.8. památka sv. Dominika,kněze
mše sv. v Milostovicích 17:30 mše svatá nebude – exercicie
Pátek svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže 17:30 mše svatá nebude – exercicie
9.8. panny a mučednice
Sobota 10.8. mše svatá není svátek sv. Vavřince mše svatá nebude – exercicie
Neděle 19. neděle v mezidobí 7:15 Za Marii a Františka Englišovy,syna Miroslava a vnučku Marii
11.8. knihovna a kavárna 9:30 Miroslava Ulčáka a duše v očistci