Kázání pro děti na konci školního roku 28.6. v 8:30

NA letošní KONEC školního roku NÁM tentokrát vyšla – SLAVNOST nejsvětějšího srdce

Ježíšova, ((NEBOLI slavnost Boží lásky)) – KTERÁ nám v tom všem našem jedničkovém snažení PŘEDEVŠÍM ŘÍKÁ – 1)že Bůh NÁS miloval ještě dříve, NEŽ jsme se vůbec narodili, 2)TEDY!?, že nás miluje – NE za odměnu, ALE pro nás samotné, 3)ŽE neexistuje jiné omezení, PRO Boží bezpodmínečnou lásku, NEŽ!?, že my samy JI odmítáme, nepřijímáme.

BŮH svoji lásku NABÍZÍ – 1)stejně těm, KTEŘÍ jdou za ní, ((1)snaží se, 2)chovají se jakž takž jedničkově)), 2)a nabízí ji stejně i těm, KTEŘÍ ji ((snad zatím)) odmítají – ((CHOVAJÍ se trojkově a čtyřkově)), 3)a stejně i těm, KTEŘÍ jdou ((taky snad zatím)) proti ní ((CHOVAJÍ se pětkově, velmi velmi nedostatečně)) – NA VŠECHNY – 1)se Bůh s láskou dívá, 2)a s láskou NA každého čeká.

Bůh totiž ví – ŽE my lidé MUSÍME do jeho lásky – 1)postupně dorůst, ((VRŮSTAT do jeho lásky celý život)) – PŘEDEVŠÍM – 1)vzájemnou láskou, ((VY děti například nyní ve škole)), 2)A PAK i jednáním z lásky, ((NAPŘÍKLAD i učením, přátelstvím)).

JEŽÍŠ, když žil zde na zemi jako člověk NÁM to ukázal svým životem JAK to dělat – 1)slovem, 2)příkladem, 3)celým životem, 4)A POTOM!?, i při umírání, ((když byl na kříži)) – NÁM ukázal – I JAK co nejlépe umírat – s láskou a odpuštěním.

JEŽÍŠ – 1)svůj život, 2)A PAK i umírání – ((poslední ((tu nejdůležitější)) zkoušku)) – TAK zvládl na jedničku. NYNÍ ve své lásce, KTEROU dnes oslavujeme NA konci školního roku POMÁHÁ každému jednomu z nás – 1)MĚ v kněžské službě, 2)UČITELŮM v jejich povolání – učit, 3)I VŠEM jiným lidem v jejich povoláním, 4)a i vám děti PŘI vašem učení, ((PŘI vašem HLEDÁNÍ povolání)).

A TAK vám přeji děti ((TEĎ na konci, a dalším začátku)) – AŤ směřujete skrze to cokoli – CO děláte – K TÉ jediné jedničce, KTERÁ nebude z vědomostí, ALE z celého vašeho života. Teď jsou jedničky, dvojky......, pětky, JEDNOU budou jenom jedničky a pětky, nic mezi