18. neděle v mezidobí, tento týden až do neděle nejsou mše svaté jsem na exercicích

5.8. pondělí 17:30 Vlaštovičky – NENÍ MŠE SVATÁ, exercicie

6.8. úterý – NENÍ MŠE SVATÁ – svátek Proměnění Páně

7.8. středa 17:30 Jaktař – NENÍ MŠE SVATÁ, exercicie

8.8. čtvrtek 17:30 Milostovice – památka sv. Dominika, kněze NENÍ MŠE SVATÁ, exercicie

——————7:00 Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandera na faře – NENÍ MŠE SVATÁ, exercicie

9.8. pátek 17:30 Jaktař – svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy – NENÍ MŠE SVATÁ, exercicie

10.8. sobota – SVATBA ve 12:00, Juraj Rusnák, Eva Benová

11.8. neděle 7:15 Jaktař – 19. neděle v mezidobí

——————-9:30 Jaktař – 19. neděle v mezidobí – kavárna + knihovna

Sbírka minulé neděle byla 2975 kč, Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

25.8. dožínky, dožínkové pohoštění na faře

V sakristii si stále můžete vytvořit otisk prstu na stuhy padající po obvodu podstavce sochy Anežky České, vzít si pamětní medaili a tak přispět na toto dílo, a dar Svatému otci. 1.9.– při druhé mši svaté křest Viktorie Přikrylová ((zároveň první svaté přijímání)), a křest Týna Dubec