19. neděle v mezidobí, knihovna + kavárna

12.8. pondělí 17:30 Vlaštovičky –

13.8. úterý – NENÍ MŠE SVATÁ –

14.8. středa 17:30 Jaktař – památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

15.8. čtvrtek 17:30 Milostovice – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, doporučený svátek

——-7:00 Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandera na faře – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, doporučený svátek

16.8. pátek 17:30 Jaktař

17.8. sobota – NENÍ MŠE SVATÁ –

18.8. neděle 7:15 Jaktař – 20. neděle v mezidobí

——-9:30 Jaktař – 20. neděle v mezidobí

Sbírka minulé neděle byla 3255 kč, Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

25.8. dožínky, dožínkové pohoštění na faře 1.9.– při druhé mši svaté křest Viktorie Přikrylová ((zároveň první svaté přijímání)), a křest Týna Dubec