20. neděle v mezidobí

19.8. pondělí 17:30 Vlaštovičky –

20.8. úterý – NENÍ MŠE SVATÁ – památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

21.8. středa 17:30 Jaktař – památka sv. Pia X, papeže

22.8. čtvrtek 17:30 Milostovice – památka Panny Marie, Královny

—————-7:00 Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandera na faře – památka Panny Marie, Královny

23.8. pátek 17:30 Jaktař

24.8. sobota – NENÍ MŠE SVATÁ – svátek sv. Bartoloměje, apoštola

25.8. neděle 7:15 Jaktař – 21. neděle v mezidobí

—————–9:30 Jaktař – 21. neděle v mezidobí, mše svatá na poděkování za úrodu, dožínkové pohoštění na faře

Sbírka minulé neděle byla 3900 kč, Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

1.9.– při druhé mši svaté křest Viktorie Přikrylová ((zároveň první svaté přijímání)), a křest Týna Dubec