21. neděle v mezidobí, mše svatá na poděkování za úrodu, po druhé mši svaté dožínkové pohoštění na faře

26.8. pondělí 17:30 Vlaštovičky –

27.8. úterý – NENÍ MŠE SVATÁ – památka sv. Moniky

28.8. středa 17:30 Jaktař – památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

29.8. čtvrtek 17:30 Milostovice – památka Umučení sv. Jana Křtitele

——————-7:00 Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandera na faře – památka Umučení sv. Jana Křtitele

30.8. pátek 17:30 Jaktař

31.8. sobota – NENÍ MŠE SVATÁ –

1.9. neděle 7:15 Jaktař – 22. neděle v mezidobí, požehnání žákům a studentům (str.73)

—————–9:30 Jaktař – 22. neděle v mezidobí, požehnání žákům a studentům (str.73), křest Viktorie Přikrylová ((zároveň první svaté přijímání)), a křest Týna Dubec

Sbírka minulé neděle byla 3320 kč, a 10 000 za medaile k poctě sv. Anežky. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

SVATBY:

4.7.2020 v 11:00, David Okruhlica, Anna Vavříková

MEŠNÍ INTENCE
25.8. – 8.9.2019
Neděle 21. neděle v mezidobí 7:15 Za manžela Emila Grygara,syna Miloslava, rodiče z obou stran a Boží ochranu pro celou rodinu
25.8. Děkovná za úrodu 9:30 Za Dimitrinku Drumeovou,rodiče a duše v očistci
Pondělí 26.8. Kaple Vlaštovičky pondělí 21. týdne v mezidobí 17.30
Úterý 27.8. mše svatá není památka sv. Moniky mše svatá není
Středa památka sv. Augustina,biskupa 17:30 Za Annu a Miroslava Stonišovy
28.8. a učitele církve a živou rodinu
Čtvrtek Kaple na faře 7:00 Za zemřelé dárce
29.8. památka Umučení sv. Jana Křtitele
mše sv. v Milostovicích 17:30
Pátek
30.8. pátek 21. týdne v mezidobí 17:30
Sobota 31.8. sobota 21. týdne v mezidobí mše svatá není
Neděle 22. neděle v mezidobí 7:15 Za živou a zemřelou rodinu Mateřankovou a Štrohalmovou a duše v očistci
1.9. výměna růžencových lístků 9:30 Za Venouše a Boba Leifertovy
Pondělí 2.9. Kaple Vlaštovičky pondělí 22. týdne v mezidobí 17.30
Úterý 3.9. mše svatá není památka sv. Řehoře Velikého,papeže mše svatá není
Středa středa 22. týdne v mezidobí 17:30 Za rodinu Moravcovou a Marethovou
4.9.
Čtvrtek Kaple na faře 7:00 Za zemřelé dárce
5.9. čtvrtek 22. týdne v mezidobí
mše sv. v Milostovicích 17:30
Pátek 17:30 Za zemřelého Vladimíra Žáka
6.9. pátek 22. týdne v mezidobí
Sobota 7.9. mše svatá není sobota 22. týdne v mezidobí mše svatá není
Neděle 23. neděle v mezidobí 7:15 Za živou a zemřelou rodinu Magrlovou a Pechovou
8.9. knihovna a kavárna 9:30 Za Jiřího Navrátila a živou rodinu