22. neděle v mezidobí, požehnání žákům a studentům (str.73), křest Viktorie Přikrylová, Júlie Drabčíková ((zároveň první svaté přijímání)), a křest Týna Dubec

2.9. pondělí 17:30 Vlaštovičky –

3.9. úterý – NENÍ MŠE SVATÁ – památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

4.9. středa 17:30 Jaktař

5.9. čtvrtek 17:30 Milostovice

—–——-7:00 Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandera na faře –

6.9. pátek 17:30 Jaktař – první pátek, návštěva nemocných, adorace po mši svaté

7.9. sobota – NENÍ MŠE SVATÁ –

8.9. neděle 7:15 Jaktař – 23. neděle v mezidobí

———–9:30 Jaktař – 23. neděle v mezidobí

Sbírka minulé neděle byla 4190kč. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

Náboženství bude bývat jako obvykle ve čtvrtek na faře, tento ještě nebude