23. neděle v mezidobí, teprve byly dožínky, kavárna zrušena

9.9. pondělí 17:30 Vlaštovičky –

10.9. úterý – NENÍ MŠE SVATÁ –

11.9. středa 17:30 Jaktař

12.9. čtvrtek 17:30 Milostovice

——————-7:00 Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandera na faře –

13.9. pátek 17:30 Jaktař – památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

14.9. sobota – NENÍ MŠE SVATÁ – svátek povýšení svatého kříže

15.9. neděle 7:15 Jaktař – 24. neděle v mezidobí, sbírka na církevní školy

——————-9:30 Jaktař – 24. neděle v mezidobí, sbírka na církevní školy

Sbírka minulé neděle byla 3731kč. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

Náboženství začne příští týden 19. 9. ve čtvrtek ve 14:30, pak domluvíme přesnější hodinu.

!!!!!!!!!!!!!!!!! Ve farnosti Panny Marie v Opavě bude biřmování NĚKDY v dubnu, nebo květnu. DOMLUVILI jsme se s touto farností, (s děkanem P. Janem Czudkem), že kdyby i u nás byl nějaký ten zájemce, může tam k této svátosti přistoupit.

Od soboty 5. října v 19:00 tam ale musí přijít na první přípravu na biřmování, a pak tam chodit další soboty podle domluvy i na další přípravy, které povedou různí katecheté, (například i jáhen Josef Janšta, kaplan Jiří Ramík).

ZÁJEMCI si mohou vyzvednout přihlášku u mě, a pak mi ji zase vrátí, ať vím, JESTLI je vůbec zájem, A ZDA se mám podle toho zařídit, KDYBY někdo chtěl.

MEŠNÍ INTENCE
8.9. – 22.9.2019
Neděle 23. neděle v mezidobí 7:15 Za živou a zemřelou rodinu Magrlovou a Pechovou
8.9. 9:30 Za Jiřího Navrátila a živou rodinu
Pondělí 9.9. Kaple Vlaštovičky pondělí 23. týdne v mezidobí 17.30
Úterý 10.9. mše svatá není úterý 23. týdne v mezidobí
Středa středa 23. týdne v mezidobí 17:30 Za Radku Komárkovou,za živou a zemřelou rodinu Komárkovou a Krčmaříkovou
11.9.
Čtvrtek Kaple na faře 7:00 Za zemřelé dárce
12.9.
mše sv. v Milostovicích 17:30
Pátek památka sv. Jana Zlatoústého 17:30 Za Ludmilu Mrázkovou, děti, rodiče a prarodiče
13.9. biskupa a učitele církve
Sobota 14.9. mše svatá není svátek Povýšení svatého Kříže
Neděle 24. neděle v mezidobí 7:15 Na poděkování a za další Boží pomoc
15.9. 9:30 Na poděkování a další Boží ochranu
Pondělí 16.9. Kaple Vlaštovičky památka sv. Ludmily 17.30
Úterý 17.9. mše svatá není úterý 24. týdne v mezidobí
Středa 17:30 Za živou a zemřelou rodinu Šinclovou
18.9. středa 24. týdne v mezidobí a Tyllovou
Čtvrtek Kaple na faře čtvrtek 24. týdne v mezidobí 7:00 Za zemřelé dárce
19.9. mše sv. v Milostovicích 17:30
Pátek památka sv. Ondřeje Kima,kněze, 17:30 Za rodinu Justichovou a Matouškovou
20.9. Pavla a druhů korejských mučedníků
Sobota 21.9. mše svatá není Svátek sv. Matouše,apoštola a evangelisty
Neděle 25. neděle v mezidobí 7:15 Za Olinku Slaninovou a živou a zemřelou rodinu Slaninovou
22.9. 9:30 Za Bruno Blažčíka a rodiče z obou stran