24. neděle v mezidobí, sbírka na církevní školy

16.9. pondělí 17:30 Vlaštovičky – památka sv. Ludmily, mučednice, od 17:00 adorace + zpověď.

17.9. úterý – NENÍ MŠE SVATÁ –

18.9. středa 17:30 Jaktař

19.9. čtvrtek 17:30 Milostovice – od 17:00 adorace + zpověď.

——————-7:00 Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandera na faře –

20.9. pátek 17:30 Jaktař – památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněz, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků

21.9. sobota – NENÍ MŠE SVATÁ – svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

22.9. neděle 7:15 Jaktař – 25. neděle v mezidobí

——————-9:30 Jaktař – 25. neděle v mezidobí

Sbírka minulé neděle byla 3345 kč. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

Zapisují se mše svaté už i na rok 2020.

Tento čtvrtek bude náboženství ve 14:30, pak domluvíme přesnější hodinu.

Ve farnosti Panny Marie v Opavě bude biřmování někdy v dubnu, nebo květnu. DOMLUVILI jsme se s touto farností, (s děkanem P. Janem Czudkem), že kdyby i u nás byl nějaký ten zájemce, může tam k této svátosti přistoupit.

Od soboty 5. října v 19:00 tam ale musí přijít na první přípravu na biřmování, a pak tam chodit další soboty podle domluvy i na další přípravy, které povedou různí katecheté, (například i jáhen Josef Janšta, kaplan Jiří Ramík).

ZÁJEMCI si mohou vyzvednout přihlášku u mě, a pak mi ji zase vrátí, ať vím, JESTLI je vůbec zájem, A ZDA se mám podle toho zařídit, KDYBY někdo chtěl.