25. neděle v mezidobí

23.9. pondělí 17:30 Vlaštovičky – památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

24.9. úterý – NENÍ MŠE SVATÁ –

25.9. středa 17:30 Jaktař

26.9. čtvrtek 17:30 Milostovice

——————-7:00 Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandera na faře –

27.9. pátek 17:30 Jaktař – památka sv. Vincence z Paula, kněze

28.9. sobota 7:15 Jaktař – Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa – doporučený svátek

29.9. neděle 7:15 Jaktař – 26. neděle v mezidobí

——————-9:30 Jaktař – 26. neděle v mezidobí

Sbírka minulé neděle na církevní školy byla 7180 kč. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

6.10.2019 bude sčítání účastníků bohoslužeb.

7.10. v pondělí nebude mše svatá ve Vlaštovičkách.

Ve farnosti Panny Marie v Opavě bude biřmování někdy v dubnu, nebo květnu. DOMLUVILI jsme se s touto farností, (s děkanem P. Janem Czudkem), že kdyby i u nás byl nějaký ten zájemce, může tam k této svátosti přistoupit.

Od soboty 5. října v 19:00 tam ale musí přijít na první přípravu na biřmování, a pak tam chodit další soboty podle domluvy i na další přípravy, které povedou různí katecheté, (například i jáhen Josef Janšta, kaplan Jiří Ramík).

ZÁJEMCI si mohou vyzvednout přihlášku u mě, a pak mi ji zase vrátí, ať vím, JESTLI je vůbec zájem, A ZDA se mám podle toho zařídit, KDYBY někdo chtěl.