26. neděle v mezidobí

30.9. pondělí 17:30 Vlaštovičky – památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

1.10. úterý – NENÍ MŠE SVATÁ – památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

2.10. středa 17:30 Jaktař – památka sv. andělů strážných

3.10. čtvrtek 17:30 Milostovice

––———–7:00 Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandera na faře –

4.10. pátek 17:30 Jaktař – památka sv. Františka z Assisi, první pátek (nemocní, adorace po mši sv.)

5.10. sobota 11:00 Jaktař – zlatá svatba (50let) Ulbrichtovy

6.10. neděle 7:15 Jaktař – 27. neděle v mezidobí

————–9:30 Jaktař – 27. neděle v mezidobí

Sbírka minulé neděle byla 3566 kč. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

6.10.2019 bude sčítání účastníků bohoslužeb.

7.10. v pondělí nebude mše svatá ve Vlaštovičkách.

Ve farnosti Panny Marie v Opavě bude biřmování někdy v dubnu, nebo květnu. DOMLUVILI jsme se s touto farností, (s děkanem P. Janem Czudkem), že kdyby i u nás byl nějaký ten zájemce, může tam k této svátosti přistoupit.

Od soboty 5. října v 19:00 tam ale musí přijít na první přípravu na biřmování, a pak tam chodit další soboty podle domluvy i na další přípravy, které povedou různí katecheté, (například i jáhen Josef Janšta, kaplan Jiří Ramík).

ZÁJEMCI si mohou vyzvednout přihlášku u mě, a pak mi ji zase vrátí, ať vím, JESTLI je vůbec zájem, A ZDA se mám podle toho zařídit, KDYBY někdo chtěl.