27. neděle v mezidobí

7.10. pondělí 17:30 Vlaštovičky – NENÍ MŠE SVATÁ, památka Panny Marie Růžencové

8.10. úterý – NENÍ MŠE SVATÁ –

9.10. středa 17:30 Jaktař

10.10. čtvrtek 17:30 Milostovice

——-7:00 Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandera na faře –

11.10. pátek 17:30 Jaktař

12.10. sobota – NENÍ MŠE SVATÁ –

13.10. neděle 7:15 Jaktař – 28. neděle v mezidobí

——–9:30 Jaktař – 28. neděle v mezidobí (kavárna a knihovna)

Sbírka minulé neděle byla 3165 kč. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

DNES sčítání účastníků bohoslužeb.

7.10. v pondělí nebude mše svatá ve Vlaštovičkách.

Ve farnosti Panny Marie v Opavě bude biřmování 18. dubna. Schůzky začaly včera na faře.