28. neděle v mezidobí, kavárna + knihovna

14.10. pondělí 17:30 Vlaštovičky –

15.10. úterý – NENÍ MŠE SVATÁ – památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

16.10. středa 17:30 Jaktař – Slavnost sv. Hedviky, řeholnice, hlavní patronky Slezska

17.10. čtvrtek 17:30 Milostovice – památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

––————-7:00 Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandera na faře –

18.10. pátek 17:30 Jaktař – svátek sv. Lukáše, evangelisty

19.10. sobota – NENÍ MŠE SVATÁ –

20.10. neděle 7:15 Jaktař – 29. neděle v mezidobí – sbírka na misie

––————-9:30 Jaktař – 29. neděle v mezidobí, KŘEST APOLENA ESTER HRBÁČOVÁ – sbírka na misie

Sbírka minulé neděle byla 2484 kč. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

PŘI sčítání bohoslužeb bylo 126 účastníků, 50 na první mši svaté, 76 na druhé. 55 mužů, 71 žen.

27.10. NEDĚLE – Jaktař 7:15 a 9:30 – pouť v Jaktaři (slavnost výročí posvěcení kostela)

2.11. SOBOTA – Vlaštovičky 14:00 – dušičková pobožnost na místním hřbitově.

3.11. NEDĚLE – Jaktař 15:00 – dušičková pobožnost v kostele, a pak výkrop místního jaktařského hřbitova

8.12. NEDĚLE – po druhé mši svaté přijde za dětmi do kostela Mikuláš s nadílkou (nahlásit děti co nejdříve předem třeba už i v říjnu, či listopadu). ZÁROVEŇ sbírka na TV Noe.

RORÁTY V ADVENTU budou bývat v kostele v Jaktaři ve čtvrtek v 6:00, v soboty v 7:15. (průvod se svícemi při zhasnutém světle v kostele, které rozsvítíme až na první čtení).

1.12. NEDĚLE – 1. neděle adventní (žehnání adventních věnců na začátku obou mší svatých)

VÁNOČNÍ MŠE SVATÉ

19.12. ČTVRTEK – Milostovice 17:30 mše svatá od 17:00 adorace + zpověď, která podle zájmu bude i po mši svaté.

23.12. PONDĚLÍ – Jaktař – 10:00 usazení stromků, zdobení stromků, nachystání betlému,

23.12. PONDĚLÍ – Vlaštovičky – 17:30 mše svatá od 17:00 adorace + zpověď, která podle zájmu bude i po mši svaté.

24.12. ÚTERÝ – Jaktař 21:30 STĚDRÝ DEN – Vigilie ze Slavnosti Narození Páně.

25.12. STŘEDA – Jaktař 7:15 a 9:30 – Slavnost Narození Páně.

26.12. ČTVRTEK – Jaktař 7:15 a 9:30 – Svátek sv. Štěpána.

27.12. PÁTEK – Jaktař 17:30 – Svátek sv. Jana Evangelisty.

28.12. SOBOTA – Milostovice 17:30 – Svátek svatých mláďátek, mučedníků

29.12. NEDĚLE – Jaktař 7:15 a 9:30 – Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa – na obou mších svatých společná obnova manželských slibů. Po druhé mši svaté vánoční posezení celé farnosti na faře.

30.12. PONDĚLÍ – Vlaštovičky – 17:30 – šestý den v oktávu Narození Páně

31.12. ÚTERÝ – Jaktař 16:30 – sedmý den v oktávu Narození Páně.

1.1. STŘEDA – Jaktař 7:15 a 17:30 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie (zasvěcený svátek)

2.1. ČTVRTEK – Milostovice 17:30 – památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

3.1. PÁTEK – Jaktař 17:30 – po oktávu Narození Páně, návštěva nemocných, adorace i po mši svaté

4.1. SOBOTA – není mše svatá

5.1. NEDĚLE – Jaktař 7:15 a 9:30 – Slavnost Zjevení Páně na obou mších žehnání vody, kadidla a křídy, ((na úvod mše svaté žehnání vody a kropení lidu, po homilii žehnání kadidla a křídy)), na závěr požehnání tříkrálovým koledníkům.

6. – 11.1 – NEBUDE MŠE SVATÁ

12.1. NEDĚLE – Jaktař 7:15 a 9:30 – Svátek Křtu Páně na začátku obou mší pokropení lidu, končí doba vánoční.