29. neděle v mezidobí, při druhé mši svaté křest Apolena Ester Hrbáčová – sbírka na misie

21.10. pondělí 17:30 Vlaštovičky –

22.10. úterý – NENÍ MŠE SVATÁ –

23.10. středa 17:30 Jaktař

24.10. čtvrtek 17:30 Milostovice

——————–7:00 Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandera na faře –

25.10. pátek 17:30 Jaktař

26.10. sobota – NENÍ MŠE SVATÁ –

27.10. neděle 7:15 Jaktař – 30. neděle v mezidobí – mše svatá ze slavnosti výročí posvěcení kostela.

——————–9:30 Jaktař – 30. neděle v mezidobí – mše svatá ze slavnosti výročí posvěcení kostela.

Sbírka minulé neděle byla 4065 kč. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

24.11. – bude první svaté přijímání při druhé mši svaté – pan Ivan Valyó, a paní Daniela Kaniová, (pak pronájem kavárny na faře).