30. neděle v mezidobí – mše svatá ze slavnosti výročí posvěcení kostela

28.10. pondělí 17:30 Vlaštovičky – svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů, od 17:00 zpevěď a adorace

29.10. úterý – NENÍ MŠE SVATÁ –

30.10. středa 17:30 Jaktař

31.10. čtvrtek 17:30 Milostovice – od 17:00 zpevěď a adorace

––—–7:00 Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandera na faře –

1.11. pátek 17:30 Jaktař – Slavnost Všech Svatých, první pátek, návštěva nemocných, adorace i po mši sv.

2.11. sobota – 7:15 Jaktař – vzpomínka na všechny věrné zemřelé – za všechny zemřelé v naší farnosti v Jaktaři, Milostovicích, Palhanci, Vávrovicích a Vlaštovičkách ZVLÁŠTĚ ALE ZA Vandu Uvírovou + 6.11.2018

Petra Vránu + 29.11.2018

Karla Gebauera + 26.12.2018

Ludmilu Osadníkovou (Vlaštovičky) + 27.1.2019

Jaromíru Saligerovou + 30.1.2019

Ladislava Hrbáče + 25.2.2019

Ludmilu Bendíkovou + 16.7.2019

Danielu Stonišovou + 20.7.2019

Ludmilu Jaglarzovou + 2.9. 2019

Antonína Režnara +14.9.2019

––—-14:00 Vlaštovičky – dušičková pobožnost na místním hřbitově.

3.11. neděle 7:15 Jaktař – 31. neděle v mezidobí –

-–––9:30 Jaktař – 31. neděle v mezidobí –

-–––15:00 Jaktař – dušičková pobožnost v kostele, a pak výkrop místního jaktařského hřbitova.

Sbírka na misie byla 7975 kč. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

24.11. – bude první svaté přijímání při druhé mši svaté – pan Ivan Valyó, a paní Daniela Kaniová, (pak pronájem kavárny na faře).

Odpustky pro duše v očistci. 1.11. odpoledne a 2.11. po celý den : je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď v blízké době, sv.přijímání v ten den, a modlitba na úmysl sv.otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně (Otče náš) a vyznání víry (Věřím v Boha).

Od 1.11. do 8.11. : je možno získat, po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.

V ostatních dnech lze takto na hřbitově získat odpustky pro duše v očistci pouze částečné.

Je třeba ovšem mít úmysl tyto odpustky pro duše v očistci získat.