1. neděle adventní, na začátku mše svaté žehnání adventních věnců, dejte si je před oltář.

2.12. pondělí 17:30 Vlaštovičky –

3.12. úterý – NENÍ MŠE SVATÁ –

4.12. středa 17:30 Jaktař

5.12. čtvrtek 17:30 Milostovice

——————6:00 Jaktař – !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

6.12. pátek 17:30 Jaktař – první pátek, návštěva nemocných, adorace i po mši svaté

7.12. sobota 7:15 Jaktař – !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

8.12. neděle 7:15 Jaktař – 2. neděle adventní, sbírka na TV NOE

——————9:30 Jaktař – 2. neděle adventní, sbírka na TV NOE, po mši svaté přijde za dětmi do kostela Mikuláš s nadílkou.

Sbírka na bibli byla 8357 kč. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

V adventu mše svatá v Jaktaři ve čtvrtek v 6:00, v sobotu v 7:15.