31. neděle v mezidobí, 15:00 Jaktař – dušičková pobožnost v kostele, a pak výkrop místního jaktařského hřbitova.

4.11. pondělí 17:30 Vlaštovičky – památka sv. Karla Boromejského, biskupa

5.11. úterý – NENÍ MŠE SVATÁ –

6.11. středa 17:30 Jaktař

7.11. čtvrtek 17:30 Milostovice

——————-7:00 Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandera na faře –

8.11. pátek 17:30 Jaktař

9.11. sobota – NENÍ MŠE SVATÁ – svátek Posvěcení lateránské baziliky

10.11. neděle 7:15 Jaktař – 32. neděle v mezidobí –

———————9:30 Jaktař – 32. neděle v mezidobí – po mši svaté kavárna + knihovna

Sbírka byla 3980 kč. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

24.11. – bude první svaté přijímání při druhé mši svaté – pan Ivan Valyó, a paní Daniela Kaniová, (pak pronájem kavárny na faře).