32. neděle v mezidobí – po mši svaté kavárna + knihovna

11.11. pondělí 17:30 Vlaštovičky – památka sv. Martina, biskupa

12.11. úterý – NENÍ MŠE SVATÁ – památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

13.11. středa 17:30 Jaktař – památka sv. Anežky České, panny

14.11. čtvrtek 17:30 Milostovice

––————7:00 Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandera na faře –

15.11. pátek 17:30 Jaktař

16.11. sobota – NENÍ MŠE SVATÁ –

17.11. neděle 7:15 Jaktař – 33. neděle v mezidobí –

––-–——-9:30 Jaktař – 33. neděle v mezidobí –

Sbírka byla 4798 kč. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

24.11. – bude první svaté přijímání při druhé mši svaté – pan Ivan Valyó, a paní Daniela Kaniová, (pak pronájem kavárny na faře).

8.12. po druhé mši svaté přijde za dětmi Mikuláš – nahlaste prosím děti pro Mikuláše vzadu na stolečku

8.12. sbírka na TV NOE