Slavnost Ježíše Krista Krále – sbírka na bibli, první svaté přijímání pan Ivan Valyó, a paní Daniela Kaniová.

25.11. pondělí 17:30 Vlaštovičky –

26.11. úterý – NENÍ MŠE SVATÁ –

27.11. středa 17:30 Jaktař

28.11. čtvrtek 17:30 Milostovice

——–7:00 Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandera na faře –

29.11. pátek 17:30 Jaktař

30.11. sobota – NENÍ MŠE SVATÁ –

1.12. neděle 7:15 Jaktař – 1. neděle adventní, na začátku mše svaté žehnání adventních věnců, dejte si je před oltář.

——-9:30 Jaktař – 1. neděle adventní, na začátku mše svaté žehnání adventních věnců, dejte si je před oltář.

Sbírka byla 2935 kč. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

Dnes ve Stěbořicích v 15:00 v kostele má koncert sbor Stěbořice a Opava.

8.12. po druhé mši svaté přijde za dětmi Mikuláš – nahlaste prosím děti pro Mikuláše vzadu na stolečku

8.12. sbírka na TV NOE