Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa, obnova manželských slibů, žehnání manželům. Po druhé mši svaté posezení farnosti na faře.

30.12. pondělí 17:30 Vlaštovičky – šestý den v oktávu Narození Páně.

31.12. úterý – 16:30 Jaktař – sedmý den v oktávu Narození Páně, poděkování a prosba do nového roku, krátká adorace.

1.1. středa 7:15 Jaktař – Slavnost Matky Boží, Panny Marie (zasvěcený svátek).

————— 17:30 Jaktař – Slavnost Matky Boží, Panny Marie (zasvěcený svátek).

2.1. čtvrtek 17:30 Milostovice – památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve.

3.1. pátek 17:30 Jaktař – první pátek, návštěva nemocných, adorace i po mši svaté.

4.1. sobota – NENÍ MŠE SVATÁ

5.1. neděle 7:15 Jaktař – Slavnost Zjevení Páně, žehnání vody, kadidla a křídy, ((na úvod mše svaté žehnání vody a kropení lidu, po homilii žehnání kadidla a křídy)), na závěr požehnání tříkrálovým koledníkům.

—––———-9:30 Jaktař – Slavnost Zjevení Páně, žehnání vody, kadidla a křídy, ((na úvod mše svaté žehnání vody a kropení lidu, po homilii žehnání kadidla a křídy)), na závěr požehnání tříkrálovým koledníkům.

6.1. pondělí – NENÍ MŠE SVATÁ

7.1. úterý – NENÍ MŠE SVATÁ

8.1. středa – NENÍ MŠE SVATÁ

9.1. čtvrtek 17:30 Milostovice

10.1. pátek 17:30 Jaktař

11.1. sobota – NENÍ MŠE SVATÁ

12.1. neděle 7:15 Jaktař – Svátek Křtu Páně, na začátku mše svaté kropení lidu, končí doba vánoční.

————–9:30 Jaktař – Svátek Křtu Páně, na začátku mše svaté kropení lidu, končí doba vánoční. Knihovna kavárna nebude.

Sbírka čtvrté neděle adventní byla 5200kč. Vánoční sbírky byly 15 808 kč. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.