2. neděle v mezidobí.

20.1. pondělí – 17:30 Vlaštovičky –

21.1. úterý – NENÍ MŠE SVATÁ – památka sv. Anežky, panny a mučednice

22.1. středa – 17:30 Jaktař

23.1. čtvrtek 17:30 Milostovice

——————7:00 Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandera na faře –

24.1. pátek 17:30 Jaktař – památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

25.1. sobota – NENÍ MŠE SVATÁ – Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

26.1. neděle 7:15 Jaktař – 3. neděle v mezidobí.

—————–9:30 Jaktař – 3. neděle v mezidobí.

Sbírka za dvě minulé neděle byla 8839.–kč. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů. Po celou dobu máme na to pamatovat ve svých modlitbách.

9.2. neděle udělování společného pomazání nemocných v Jaktaři

10.2. pondělí 17:30 Vlaštovičky – udělování společného pomazání nemocných, (od 17:00 zpověď+ adorace).

13.2. čtvrtek 17:30 Milostovice – udělování společného pomazání nemocných, (od 17:00 zpověď+ adorace).