3. neděle v mezidobí.

27.1. pondělí – 17:30 Vlaštovičky –

28.1. úterý – NENÍ MŠE SVATÁ – památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

29.1. středa – 17:30 Jaktař

30.1. čtvrtek 17:30 Milostovice

——————-7:00 Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandera na faře –

31.1. pátek 17:30 Jaktař – památka sv. Jana Boska, kněze

1.2. sobota – NENÍ MŠE SVATÁ –

2.2. neděle 7:15 Jaktař – Svátek Uvedení Páně do chrámu – úvod s ministranty vzadu v kostele, žehnání svíček, které si přineste z domu, nebo půjčte vzadu na polici v kostele, zapalování těch svíček ministranty po kostele, a průvod s ministranty. PO příchodu k oltáři Gloria, a pak mše svatá probíhá obvyklým způsobem.

—————–9:30 Jaktař – Svátek Uvedení Páně do chrámu – úvod s ministranty vzadu v kostele, žehnání svíček, které si přineste z domu, nebo půjčte vzadu na polici v kostele, zapalování těch svíček ministranty po kostele, a průvod s ministranty. PO příchodu k oltáři Gloria, a pak mše svatá probíhá obvyklým způsobem.

Sbírka minulé neděle byla 3300.–kč. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

9.2. neděle udělování společného pomazání nemocných v Jaktaři

10.2. pondělí 17:30 Vlaštovičky – udělování společného pomazání nemocných, (od 17:00 zpověď+ adorace).

13.2. čtvrtek 17:30 Milostovice – udělování společného pomazání nemocných, (od 17:00 zpověď+ adorace).