intence

Neděle 3. neděle v mezidobí 7:15 Za p. děkana Veselého,sestru Marii, za živou a zemřelou rodinu Štenclovou a duše v očistci
26.1. 9:30 Za Štěpánku Nestrojovou, manžela a rodinu Ondráčkovou
Pondělí 27.1. Kaple Vlaštovičky pondělí 3. týdne v mezidobí 17.30
Úterý 28.1. mše svatá není památka sv. Tomáše Akvinského,kněze a učitele církve
Středa středa 3. týdne v mezidobí 17:30 Za zemřelé rodiče Štybarovy, Matouškovy
29.1. a Justichovy
Čtvrtek Kaple na faře 7:00
30.1. čtvrtek 3. týdne v mezidobí
mše sv. v Milostovicích 17:30
Pátek památka sv. Jana Boska,kněze 17:30 Za Kateřinu Hanuschovou,manžela, děti a příbuzné
31.1.
Sobota 1.2. mše svatá není sobota 3. týdne v mezidobí
Neděle Svátek Uvedení Páně do chrámu 7:15 Na poděkování za 40. let společného manželství a další ochranu Boží
2.2. výměna růžencových lístků 9:30 Za Annu Krupovou,Evženii a Jiřího Špilerovy a živou a zemřelou rodinu Šugarovou a Krupovou
Pondělí 3.2. Kaple Vlaštovičky pondělí 4. týdne v mezidobí 17.30
Úterý 4.2. mše svatá není úterý 4. týdne v mezidobí
Středa památka sv. Agáty, panny 17:30 Za Rudolfa Kupčíka,manželku a rodiče
5.2. a mučednice z obou stran
Čtvrtek Kaple na faře památka sv. Pavla Mikiho a druhů mučedníků 7:00
6.2. mše sv. v Milostovicích 17:30
Pátek pátek 4. týdne v mezidobí 17:30
7.2.
Sobota 8.2. mše svatá není sobota 4. týdne v mezidobí
Neděle 5. neděle v mezidobí 7:15 Za Antonii Konečnou,manžela a děti
9.2. kavárna a knihovna 9:30 Za zemřelou Marii Jelonkovou