pomazání nemocných, velikonoce, poutě

9.2. neděle 7:15 Jaktař – po kázání udělování společného pomazání nemocných.

—————–9:30 Jaktař – po kázání udělování společného pomazání nemocných.

10.2. pondělí 17:30 Vlaštovičky – po kázání udělování společného pomazání nemocných. (od 17:00 zpověď+ adorace).

13.2. čtvrtek 17:30 Milostovice – po kázání udělování společného pomazání nemocných. (od 17:00 zpověď+ adorace).

Půst.

26.2. středa 17:30 Jaktař – POPELEČNÍ STŘEDA, Po homilii svěcení popela a označování tímto popelem všech přítomných. DEN přísného postu, ZAČÍNÁ doba postní, ZAČÍNAJÍ křížové cesty v Jaktaři v pátek dle rozpisu, a v neděli před druhou mší svatou. VE Vlaštovičkách a Milostovicích přede mší svatou.

Svatý týden a Velikonoce.

5.4. neděle 9:00 Jaktař – Květná (pašijová) neděle – žehnání ratolestí, průvod, pašije.

8:00 – nácvik ministrantů na mši svatou – Květné neděle.

6.4. pondělí 17:30 Vlaštovičky – od 17:00 adorace + zpověď

7.4. úterý 17:30 Milostovice!!! – od 17:00 adorace + zpověď

8.4. středa 17:30 Jaktař – od 17:00 zpověď, (popřípadě i po mši sv.)

9.4. čtvrtek 17:30 Jaktař – ZELENÝ ČTVRTEK, památka Večeře Páně, po mši sv. zpověď, PŮL hodiny přede mší sv. nácvik ministrantů na mši svatou ZEL. ČTVRT., KOSTEL po mši svaté otevřen k soukromé modlitbě v getsemanské zahradě do 20:00.

10.4. pátek 8:00 Jaktař – křížová cesta, PAK nácvik ministrantů na obřady velkého pátku

—————–17:30 Jaktař – VELKÝ PÁTEK – obřady Velkého Pátku (četba Písma sv., pašije, přímluvy, uctění sv. Kříže, sv. přijímání, uložení Těla Páně do Božího hrobu), po obřadech zpověď, KOSTEL po obřadech otevřen k soukromé modlitbě do 20:00.

11.4. sobota 8:00 Jaktař – modlitba ranních chval, PAK nácvik ministrantů na večerní mši sv., MOŽNOST adorace v Božím hrobě, KOSTEL pak bude po celý den otevřen do 20:00 – ROZPIS stráže u Božího hrobu

——————20:00 Jaktař – BÍLÁ SOBOTA, Velikonoční vigilie, začíná se venku, svěcení ohně, paškálu, průvod do kostela, čtení, aleluja, svěcení křestní vody, obnova křestních slibů, Eucharistie.

12.4. neděle 7:15 Jaktař – SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ, začíná doba velikonoční, podle zájmu na začátku mše svaté žehnání pokrmů, SBÍRKA na kněžský seminář a opravy chrámů ve svaté zemi.

——————-9:30 Jaktař – SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ, začíná doba velikonoční, podle zájmu na začátku mše svaté žehnání pokrmů, SBÍRKA na kněžský seminář a opravy chrámů ve svaté zemi. KAVÁRNA + knihovna

13.4. pondělí 7:15 Jaktař!!! – pondělí v oktávu velikonočním.

Biřmování, poutě, konec školního roku.

18.4. sobota biřmování v Opavě.

1.5. v měsíci květnu po mších svatých litanie k Panně Marii.

7.5. čtvrtek 7:00 kaple na faře – pouť k Janu Sarkandrovi (ze středy 6.5).

16.5. sobota 17:30 Vlaštovičky!!!! – pouť k Janu Nepomuckému (18.5. v pondělí mše svatá nebude).

28.6. neděle 7:15 Jaktař – Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů – pouť Jaktař.

——————-9:30 Jaktař – Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů – pouť Jaktař.

——————-14:30 Jaktař – poutní posezení s krátkým programem na hřišti Chmelinec – Orlovna v Jaktaři.

5.7. neděle 7:15 Jaktař – Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy.

——————-10:00 Milostovice!!!!!! – Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy.

30.8. neděle 7:15 Jaktař – 22. neděle v mezidobí – požehnání žákům do nového školního roku.

——————–9:30 Jaktař – 22. neděle v mezidobí – požehnání žákům do nového školního roku.