Svátek Křtu Páně, na začátku mše svaté kropení lidu, končí doba vánoční. Knihovna + kavárna.

13.1. pondělí – 17:30 Vlaštovičky –

14.1. úterý – NENÍ MŠE SVATÁ –

15.1. středa – 17:30 Jaktař

16.1. čtvrtek 17:30 Milostovice

——————7:00 Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandera na faře –

17.1. pátek 17:30 Jaktař – památka sv. Antonína, opata – ZAČÍNÁ týden modliteb za jednotu křesťanů.

18.1. sobota – NENÍ MŠE SVATÁ – památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

19.1. neděle 7:15 Jaktař – 2. neděle v mezidobí.

——————9:30 Jaktař – 2. neděle v mezidobí.

Sbírka byla na nový rok na ranní mši svaté 2040kč, na Zjevení Páně na obou mších svatých 3769kč. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

V kostele ve Stěbořicích v 15:00 – rozloučení s vánočním časem – srdečně zve – sbor Stěbořice a Opava.