Svátek Uvedení Páně do chrámu – úvod s ministranty vzadu v kostele, žehnání svíček, které si přineste z domu, nebo půjčte vzadu na polici v kostele, zapalování těch svíček ministranty po kostele, a průvod s ministranty. PO příchodu k oltáři Gloria, a pak mše svatá probíhá obvyklým způsobem.

3.2. pondělí – 17:30 Vlaštovičky –

4.2. úterý – NENÍ MŠE SVATÁ –

5.2. středa – 17:30 Jaktař – památka sv. Agáty, panny a mučednice

6.2. čtvrtek 17:30 Milostovice – památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků.

-––————7:00 Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandera na faře –

7.2. pátek 17:30 Jaktař – první pátek, návštěva nemocných, adorace i po mši svaté.

8.2. sobota – NENÍ MŠE SVATÁ –

9.2. neděle 7:15 Jaktař – 5. neděle mezidobí, pomazání nemocných po kázání, sbírka na opravy.

-––————–9:30 Jaktař – 5. neděle mezidobí, pomazání nemocných po kázání, sbírka na opravy, kavárna + knihovna.

Sbírka minulé neděle byla 3820.–kč. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

10.2. pondělí 17:30 Vlaštovičky – udělování společného pomazání nemocných, (od 17:00 zpověď+ adorace).

13.2. čtvrtek 17:30 Milostovice – udělování společného pomazání nemocných, (od 17:00 zpověď+ adorace).