5. neděle mezidobí, pomazání nemocných po kázání, sbírka na opravy, kavárna + knihovna.

10.2. pondělí – 17:30 Vlaštovičky – památka sv. Scholastiky, udělování společného pomazání nemocných, (od 17:00 zpověď+ adorace).

11.2. úterý – NENÍ MŠE SVATÁ – Panny Marie Lurdské – světový den nemocných.

12.2. středa – 17:30 Jaktař

13.2. čtvrtek 17:30 Milostovice – udělování společného pomazání nemocných, (od 17:00 zpověď+ adorace).

———————7:00 Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandera na faře –

14.2. pátek 17:30 Jaktař

15.2. sobota – NENÍ MŠE SVATÁ –

16.2. neděle 7:15 Jaktař – 6. neděle mezidobí.

———————9:30 Jaktař – 6. neděle mezidobí.

Sbírka minulé neděle byla 3995.–kč. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.