6. neděle mezidobí

17.2. pondělí – 17:30 Vlaštovičky –

18.2. úterý – NENÍ MŠE SVATÁ –

19.2. středa – 17:30 Jaktař

20.2. čtvrtek 17:30 Milostovice

——————-7:00 Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandera na faře –

21.2. pátek 17:30 Jaktař

22.2. sobota 9:00 Jaktař – Svátek Stolce svatého apoštola Petra – mši svatou má P. ThLic Petr Smolek.

23.2. neděle 7:15 Jaktař – 7. neděle mezidobí, sbírka – haléř sv. Petra.

——————-9:30 Jaktař – 7. neděle mezidobí, sbírka – haléř sv. Petra.

Sbírka minulé neděle byla 10260.–kč. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

V pondělí v 10:00 pohřeb – paní Zdenka Sedlická.