7. neděle mezidobí, sbírka – haléř sv. Petra.

24.2. pondělí – 17:30 Vlaštovičky –

25.2. úterý – NENÍ MŠE SVATÁ –

26.2. středa – 17:30 Jaktař – Popeleční středa, PO homilii svěcení popela, a označování věřících popelem – DEN přísného postu.

27.2. čtvrtek – 17:30 Milostovice, 17:00 křížová cesta –

——————–– 7:00 Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandera na faře –

28.2. pátek – 17:30 Jaktař, 17:00 křížová cesta –

29.2. sobota – NENÍ MŠE SVATÁ –

1.3. neděle – 7:15 Jaktař – 1. neděle postní.

——————– 9:00 Jaktař – křížová cesta

——————– 9:30 Jaktař – 1. neděle postní.

O první postní neděli na začátku při obou mších svatých, můžou přijmout popelec Ti, kdo ho nepřijali ve středu.

Sbírka minulé neděle byla 4040.–kč, pohřeb 2335.,kč. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

Vzadu rozpis křížových cest na pátky.

Křížové cesty – v Jaktaři v pátky půl hodiny přede mší svatou, neděle půl hodiny před druhou mší svatou, ve Vlaštovičkách a Milostovicích půl hodiny přede mší svatou.