2. neděle postní, kavárna + knihovna

9.3. pondělí – 17:30 Vlaštovičky –

10.3. úterý – NENÍ MŠE SVATÁ –

11.3. středa – 17:30 Jaktař

12.3. čtvrtek – 17:30 Milostovice, 17:00 křížová cesta –

——————– 7:00 Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandera na faře –

13.3. pátek – 17:30 Jaktař, 17:00 křížová cesta –

Výroční den zvolení papeže Františka

14.3. sobota – NENÍ MŠE SVATÁ –

15.3. neděle – 7:15 Jaktař – 3. neděle postní.

——————– 9:00 Jaktař – křížová cesta

——————– 9:30 Jaktař – 3. neděle postní

Sbírka minulé neděle byla 3772.–kč. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

Vzadu rozpis křížových cest na pátky – můžeme se psát.