intence

Neděle 2. neděle postní 7:15 Za rodinu Bortlovou, Panýrkovou, Medňaskou a Orlíkovou
8.3. kavárna a knihovna 9:30 Za Miroslava Stoniše a zemřelou rodinu
Pondělí 9.3. Kaple Vlaštovičky po 2. neděli postní 17.30
Úterý 10.3. mše svatá není úterý po 2. nedělí postní mše svatá není
Středa středa po 2. neděli postní 17:30 Za rodinu Antonína Francka a rodinu Novákovou
11.3.
Čtvrtek Kaple na faře 7:00
12.3. čtvrtek po 2. neděli postní
mše sv. v Milostovicích 17:30
Pátek výroční den zvolení papeže Františka Za Antonína Klapetka, manželku a duše
13.3. pátek po 2. neděli postní 17:30 v očistci
Sobota 14.3. sobota po 2. neděli postní mše svatá není
Neděle 3. neděle postní 7:15 Za Valinku Stuchlíkovou, bratra a rodiče
15.3. 9:30 Za Josefa Kirschnera, manželku, dceru, zetě a celou rodinu
Pondělí 16.3. Kaple Vlaštovičky pondělí po 3. neděli postní 17.30
Úterý 17.3. mše svatá není úterý po 3. neděli postní mše svatá není
Středa středa po 3. neděli postní 17:30 Na poděkování a další ochranu Boží
18.3.
Čtvrtek Kaple na faře 7:00
19.3. Slavnost sv. Josefa
mše sv. v Milostovicích 17:30
Pátek pátek po 3. neděli postní 17:30 Za Jiřinu Tomečkovou
20.3.
Sobota 21.3. sobota po 3. neděli postní není mše svatá
Neděle 4. neděle postní 7:15 Za Radku Komárkovou, živou a zemřelou rodinu Komárkovou
22.3. sbírka na TV Noe 9:30