První neděle postní, na začátku mše svaté při obou mších svatých, můžou přijmout popelec Ti, kdo ho nepřijali ve středu.

2.3. pondělí – 17:30 Vlaštovičky –

3.3. úterý – NENÍ MŠE SVATÁ –

4.3. středa – 17:30 Jaktař

5.3. čtvrtek – 17:30 Milostovice, 17:00 křížová cesta –

-––– 7:00 Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandera na faře –

6.3. pátek – 17:30 Jaktař, 17:00 křížová cesta –

7.3. sobota – NENÍ MŠE SVATÁ –

8.3. neděle – 7:15 Jaktař – 2. neděle postní.

–– 9:00 Jaktař – křížová cesta

–– 9:30 Jaktař – 2. neděle postní, kavárna + knihovna

Sbírka minulé neděle „Svatopeterský haléř“ byla 10630.–kč. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

Vzadu rozpis křížových cest na pátky – ještě dva jsou volné.

Křížové cesty – v Jaktaři v pátky půl hodiny přede mší svatou, neděle půl hodiny před druhou mší svatou, ve Vlaštovičkách a Milostovicích půl hodiny přede mší svatou.

První neděle postní je slavnostním vstupem do každoročního čtyřicetidenního postu.