Archiv pro měsíc: Březen 2016

I u nás jsme vstoupili do Velikonoc

Květná neděle je připomínkou Kristova slavného vjezdu do Jeruzaléma. Šestá neděle postní má v misále název: „KVĚTNÁ NEDĚLE O UTRPENÍ PÁNĚ“. Tímto názvem je naznačen hlavní motiv začátku Svatého týdne, daný dvěma částmi, které dohromady tvoří jedno velikonoční tajemství: vítězství, a oslava Páně (symbol palmových ratolestí) i utrpení a smrt (četba pašijí).

Celý příspěvek

BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH VE FARNÍM KOSTELE V JAKTAŘI

SVATÝ TÝDEN 2016
20.3. – Květná neděle9.00 hod.
24.3. – Zelený čtvrtek (Památka na poslední večeři Páně) v 17.30 hod.

TRIDUUM
25.3. – Velký pátek (Uctívání sv. kříže) v 17.30 hod.
26.3. – Bílá sobota (Vigilie Vzkříšení Páně) v 20.00 hod.
27.3. – Neděle Vzkříšení Páně7.15; 9.30 hod.; na závěr budou požehnány velikonoční pokrmy

28.3. – Velikonoční pondělí v 7.15 hod.

ZPOVÍDÁNÍ PŘED VELIKONOCEMI

Čtvrtek 17.3. – kaple Mikostovice – 17.00 – 18.00 hod.
Pátek 18.3. – kostel Jaktař – 16.45 – 17.30 hod.
Sobota 19.3 – kostel Jaktař – 17.00 – 17.30 hod.; od 18.15 dle potřeby
Neděle 20.3. – kostel Jaktař – 8.15 – 9.00; po mši sv. dle potřeby
Pondělí 21.3. – kaple Vlaštovičky – 17.00 – 18.00 hod.
Úterý 22.3. – kostel Jaktař – 17.00 – 17.30 hod.; od 18.15 dle potřeby
Středa 23.3. – kostel Jaktař – 17.00 – 17.30 hod.; od 18.15 dle potřeby

5. POSTNÍ NEDĚLE

Sobota - SLAVNOST SV. JOSEFA, SNOUBENCE PM
Neděle – KVĚTNÁ NEDĚLE

  • V pátek budeme rozjímat nad 6 skutkem duchovního milosrdenství: TRPĚLIVĚ SNÁŠET OBTÍŽE.
  • Tento pátek povedou křížovou cestu MINISTRANTI. Křížové cesty jsou každý pátek od 17.00 hod. ve farním kostele.
  • V pátek dopoledne budu navštěvovat nemocné.
  • V sobotu bude mše svatá v 17.30 hod. ze SLAVNOSTI SV. JOSEFA.
  • Příští neděli na KVĚTNOU NEDĚLI bude mše svaté v 9.00 hod. Prosím, přineste si kočičky (palmové ratolesti). Křížová cesta, už nebude.