Archiv pro měsíc: Březen 2016

POSTNÍ REKOLEKCE

Srdečně zveme na postní farní rekolekci, která začne v pátek večerní mši svatou a bude pokračovat v sobotu. Rekolekci nás bude provádět Mons. Adam Rucki, biskupský vikář.
TÉMA: BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ

Pátek 11. března: – farní kostel sv. Petra a Pavla v Jaktaři 17:30 hod. – mše svatá
18:15 – 19.00 hod. – Adorace + sv. smíření

Sobota 12. března: – na faře
8:30 hod. – ranní modlitba
8:45 hod. – 1. promluva
10:00 hod. – 2. promluva
11:15 hod. – Adorace před Nejsvětější Svátosti (na faře)
- Oběd (každý doma)
14:30 hod. – 3. promluva
15:15 hod. – Adorace před Nejsvětější Svátosti + možnost sv. smíření (v kostele)
16:00 hod. – Mše svatá (v kostele)

Rada: – je dobré mít sebou Písmo sv. a poznámkový blok

4. POSTNÍ NEDĚLE

Sobota - FARNÍ REKOLEKCE
Neděle – 5. NEDĚLE POSTNÍ – POMÁZÁNÍ NEMOCNÝCH

  • Ve středu při mši svaté budeme rozjímat nad 5 skutkem duchovního milosrdenství: ODPOUŠTĚT URÁŽKY.
  • . Křížové cesty jsou každý pátek od 17.00 hod. ve farním kostele.křížovou cestu OTCOVÉTento pátek povedou
  • Farní rekolekce proběhne v sobotu 12. března na faře, kterou povede Mons. Adam Rucki.

Celý příspěvek

24 HODIN PRO PÁNA

Ve dnech od 4. – 5. 3. proběhne celodenní výstav Nejsvětější Svátosti. Na přání sv. otce Františka se připojíme modlitbou ADORACE a tak spojíme s celou církví po světě a budeme vyprošovat milosrdenství, které jediné může zastavit zlo způsobené člověkem a obnovit lásku mezi lidmi. Nebojme se přebývat před Boží tváří nechat se Bohem obejmout a nechat se milovat jeho nezištnou láskou, jedině tak se naučíme rozumět Božímu jednání a projevovat velikost jeho milosrdenství, kterým nás zahrnuje.
Adorace začne v pátek 4.3. v 15.00 hod. ve farním kostele a bude trvat až do soboty 5.3. 15.00 hod. Akorát se změní místo adorace přes noc, která bude probíhat na faře v kapli od pátku 20.00 hod. až do soboty 6.00 hod. Přeji pěkné chvíle před EUCHARISTII. o. Petr

(15.00 – 20.00 hod. – kostel; 20.00 – 6.00 hod. – farní kaple; 6.00 – 15.00 hod. – kostel)

3. POSTNÍ NEDĚLE

Pátek - 24 hodin pro Pána
Sobota - 24 hodin pro Pána
Neděle – 4. NEDĚLE POSTNÍ

  • Ve čtvrtek a v pátek budu chodit po nemocných a zároveň udělovat pomazání nemocných.
  • V pátek budeme rozjímat nad 4 skutkem duchovního milosrdenství: TĚŠIT ZARMOUCENÉ.
  • 24 HODIN PRO PÁNA: Ve dnech 4. – 5. března proběhne celodenní výstav Nejsvětější Svátosti (adorace) podle přání papeže Františka. V pátek 4.3. od 15.00 hod. v kostele bude možnost adorace do 20.00 hod. poté se NS přesune do farní kaple a bude od 20.00 hod. adorace pokračovat i přes noc do 6.00 hod. (sobota 5.3.) a poté se zase přesune NS do kostela a bude pokračovat do 15.00 hod. Prosíme všechny farníky, aby se psali na arch papíru jako adorační stráž, rozpis bude rozdělen po hodině.
  • Tento pátek povede křížovou cestu MLÁDEŽ FARNOSTI. Křížové cesty jsou každý pátek od 17.00 hod. ve farním kostele.

Celý příspěvek