7. neděle velikonoční, den modliteb za sdělovací prostředky

25.5. pondělí – 17:30 Vlaštovičky

26.5. úterý – NENÍ MŠE SVATÁ – památka sv. Filipa Neriho, kněze

27.5. středa – 17:30 Jaktař

28.5. čtvrtek – 17:30 Milostovice –

—– ———–7:00 Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandera na faře –

29.5. pátek – 17:30 Jaktař –

30.5. sobota – NENÍ MŠE SVATÁ –

31.5. neděle – 7:15 Jaktař – Slavnost Seslání Ducha Svatého, (sbírka na charitu)

—————-9:30 Jaktař – Slavnost Seslání Ducha Svatého, (sbírka na charitu),

KONČÍ doba velikonoční.

PO mších svatých JSOU v měsíci květnu LITANIE k Panně Marii.

SBÍRKA minulé neděle na pronásledované křesťany byla 7035,– kč, Pán Bůh zaplať za Vaše dary.